Safe

FP Wood OY:n kehittämä palonestoaine on tuotenimeltään FP Safe. FP Safe käsittelyllä saavutetaan puisille rakenteille korkein mahdollinen orgaanisten materiaalien paloluokka (Euroclass B-s2, d0). FP Safe on patentoitu palonestokemikaali kaikissa tärkeimmissä markkinointimaissa. FP Safe on testien mukaan muuttamassa perinpohjaisesti koko puurakentamisen mahdollisuuksia ja laajentamassa mittaamattomasti palosuojatun puutavaran käyttömahdollisuuksia niin rakennusteollisuudessa kuin muillakin teollisuuden aloilla. Yhtiö tarjoaa puurakennusteollisuudelle sekä mekaaniselle metsäteollisuudelle aivan uudenlaista palonsuoja-kemikaalia, joka on:

 • Myrkytöntä
 • Ympäristöystävällistä
 • Vähintään B-palonsuojaluokka
 • Pinnoituskelpoista
 • Väritöntä
 • Hajutonta
 • Kaupallisesti mahdollista

  Lisäksi FP Safe'lla on seuraavat ominaisuudet:
  Ei aiheuta tyypillistä puun rakennelujuuden heikkenemistä, REACH -hyväksytty ja myrkytön. FP Safe on myös halogeenivapaa ja ympäristöystävällinen.
  FP Safe palonestoaine ei värjää puun ominaisväriä.
  Saavutetaan EU -standardin EN 13501-1 mukainen B -palonestoluokka, sekä eräissä tapauksissa jopa A -luokka. Soveltuu erityisen hyvin vaneri- ja viilupuutuotteisiin sekä havusahatavaratuotteiden suojaukseen